معرفی پژمان کجوری مؤسس وام ایرانیان

پژمان کجوری داری مدرک لیسانیس و فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه های آلمان و دارای مدرک کارشناسی مشاوره وام و مشاوره بیمه از IHK را دارند. بیش از 10 سال در بانک ها و موسسات معتبر همچون Deutsche Bank، Postbank، Wüstenrot Bausparkasse و Allianz Lebensversicherung کار کرده اند. با مشاوره و راهنمایی به هموطنان و هم زبانان برای وام خانه، توانسته اند بسیاری از آنها را صاجب خانه کنند.

با تسلط و آگاهی از قوانین وام در آلمان و دارا بودن ارتباطات محکم در بانک ها و موسسات مالی آلمان و اطلاعات کافی و جامع پیرامون مسایل مالی و پولی اماده کمک رسانی و ارائه راهنمایی به همه عزیزان هستند تا سطح آگاهی فارسی زبانان در جهت ترویج فرهنگ وام و خرید خانه افزایش یابد.

معرفی وام ایرانیان

تامین وام برای خرید املاک و مستغلات، مقایسه جامع پیشنهادات و مشاوره حرفه ای سنگ بنای تامین مالی مقرون به صرفه امالک و مستغالت است. اکنون از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.
تنها با مقایسه بانکهای مختلف می توانید ارزان ترین نرخ بهره و بهترین شرایط را برای وام مسکن خود بیابید. تامین وام بهینه مسکن برای ھر شخص تنها با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن شخص امکان پذیر است .با مشاوره خوب از یک متخصص ،می توانید ھزاران یورو صرفه جویی کنید.
تامین وام بهینه مسکن برای ھر شخص تنها با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن شخص امکان پذیر است .با مشاوره خوب از یک متخصص ،می توانید ھزاران یورو صرفه جویی کنید. ما در وب سایت vamiranian.com شرایط بیش از 400 بانک را مقایسه می کنیم و به عالقه مندان به وام در مورد تمام سؤاالت مهم در مورد تأمین مالی مورد نیاز مشاوره میدهیم.
به وام ھایی که توسط موسسات اعتباری به اشخاص برای خرید کالای مصرفی اعطا می شود، وام شخصی یا وام اقساطی گفته می شود زیرا در این نوع اعتبارات اقساط بصورت ثابت ماهانه بازپرداخت می شود. این وام ھا معموالً وام ھای کوتاه مدت یا بلند مدت ھستند برخالف وام مسکن، وام شخصی برای منظور خاصی در نظر گرفته نشده است. این بدان معناست که شما می توانید از پول وام ھر طور که میخواهید استفاده کنید. مثالً برای خرید خودرو یا بازسازی منزل یا خرید وسایل مورد نیاز.